KALLHÄLLS BLOMSTERHANDEL

- Blomstrande inspiration sedan 1957

OM OSS

Allt startade 1954 med Kallhälls trädgård, en del av nuvarande Bolinderstrand. Eric Skoglund (Kaj Skoglunds pappa) var då trädgårdsmästare på Kallhälls trädgård, 1957 startade han en frukt och blomsteraffär i fd. postens lokaler i Kallhälls centrum där såldes blommor och frukt och grönt även egenodlade grönsaker. Det var torrdass och man fick hämta vatten ute på gården. Butiken låg där nuvarande Coop ligger, närmsta granne till vänster var Blixt korvkiosk en lokal träffpunkt på kvällarna, på höger sida låg järnvägsstationen med tåg in till Stockholm. I butiken började Kaj och hans bror Bo sin karriär som springpojkar åt sin pappa, de fick bla. Cykla ut med blommogram inom Järfälla, 50 öre per paket var lönen.
 I butiken började Kaj och hans bror Bo sin karriär som springpojkar åt sin pappa, de fick bla. Cykla ut med blommogram inom Järfälla, 50 öre per paket var lönen. 1964 flyttade butiken till modernare lokaler i nybyggda Kallhälls centrum, där den låg kvar tills flytten 6 Oktober 2015 till lokalen där vi är nu. Redan i starten hade butiken Söndagsöppet med särskilt tillstånd av länsstyrelsen, men man fick ej ha öppet under högmässan.

KAJ SKOGLUND

Utbildad på blomsterskolan i Norrköping, har gesällbrev och mästarbrev.

MARIA BJÖRK

Utbildad på Munkeröds floristutbildning, arbetat i butiken sen 2012

EMIL

Butikens kändis med sina 40 år på nacken har han följt butiken i 37 år.

 

IRENE SKOGLUND

Utbildad på blomsterskolan i Norrköping, har gesällbrev och mästarbrev, arbetat i butiken 1994

Miljö

Kallhälls Blomtserhandel har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor både här i butiken men också delat ut ett miljöstipendium tillsammans med sina leverantörer till ett UF-företag på Järfälla gymnasium de senaste 5 åren. Vi är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas.


  • 2016 Vinnare av Miljöstipendiumet, Eco cupcakes UF
  • 2013 fick Kaj Järfälla kommuns miljöstipendium
  • 2005 fick Kaj Interfloras miljöstipendium

Vår miljöpolicy

Vi säljer i huvudsak snittblommor och krukväxter, direkt till kund eller via Interfloras blommogramförmedling. Våra produkter är naturliga men vår verksamhet ger ändå upphov till miljöstörningar inom områden som odling, transport, avfall, energi och förpackning. Vi ser det som vårt ansvar att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår negativa miljöpåverkan. Miljölagstiftningen är ett minikrav för vårt miljöarbete.

1. Vi ska öka vårt utbud av miljövänligt odlade blommor genom att prioritera grossister so tar sitt miljöansvar och som i sin tur påverkar odlarna. Våra egna grossistbolag är anslutna till FFP och till det Holländska klassificeringssystemet MPS.

2. Vi ska prioritera miljö i vår bedömning och val av övriga leverantörer och deras produkter.

3. Vi ska minimera vår klimatpåverkan genom energieffektivare butiker och smartare och mer miljöanpassade transportlösningar.

4. Vi ska minimera avfallsmängderna genom att använda färre och bättre förpackningar och material samt genom att återanvända, kompostera, återvinna eller energiutvinna det avfall som ändå skapas.

5. Vi ska engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet och öppet redovisa resultaten av vårt miljöarbete till våra kunder och andra intressenter.

Dessutom prioriterar vi de odlare som aktivt arbetar både med miljö- och välfärdsprogram runt om i världen.